Årsmöte 2023

Datum för årsmöte 2023 är inte satt ännu

Nedan finner du mötets handlingar från 2022

Budgetförslag-HSIF-2022 (1).pdf
HSIF-balansräkning-2021.pdf
HSIF-Förvaltningsberättelse-2021.pdf
HSIF-Resultaträkning-2021.pdf
Propositioner stadgar.pdf
Revisionsberättelse-HSIF.pdf
Valberedningens nomineringar för styrelsen 2022.pdf
Verksamhetsberättelse 2021 för Halmstad Studentidrottsförening.pdf
Verksamhetsplan 2022.pdf