Var GREAT med oss!

Glädje, Respekt, Engagemang, Ansvar , Tillsammans

Tillsammans med medlemmarna drivs föreningen framåt för att tillsammans få chansen att göra något kul, samtidigt som vi visar varandra respekt och tar hänsyn till allas tankar och åsikter. Styrelse, domare och funktionärer ska också respekteras. Alla ska få chansen att engagera sig i HSIF och vi har alla ett ansvar för oss själva och för våra medmänniskors välmående. 
Historia

Föreningen startades för att ta tillvara på studenters intressen och för att erbjuda studenter möjligheten att utöva idrott på campus. Verksamheten grundar sig i en vilja att  på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Idag

Vi är ideel idrottsförening som anordnar aktiviteter 3 kvällar i veckan + turneringar. Alla studenter på Högskolan i Halmstad är välkomna att bli medlemmar och delta i våra aktiviteter. Vi arbetar för att personer från olika samhällsgrupperingar skapar kontakt och kan uppleva idrott tillsammans.

Framtidsvision

Vår vision är att ha Sveriges mest aktiva studenter och därför vill vi utforma vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll alla som vill oavsett religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i förenings driven idrottsverksamhet.

Engagera dig!

Vill du engagera dig mer i HSIF? 
Hos oss kan du engagera dig som ledare till våra aktiviteter eller vara med i någon av projektgrupperna som anordnar våra turneringar. Till varje årsmöte kan du även nominera dig till vår styrelse! 

Kontakta oss om du är intresserad!
Jag vill engagera mig!

Hemsidan drivs ideelt av studenter vars huvudsyssla är att studera.
Detta kan resultera i uteblivande uppdateringar av information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.